středa 30. října 2013

Klíčovou dirkou - throught keyhole

Sobotní návštěva poutního kostela Božího těla (Svatého Ducha) u Slavonic - foto klíčovou dírkou zamčených dveří
Saturday's visit of  Pilgrims Church of Corpus Christi (Holly Spirit)   by Slavonice - photo throught keyhole of the closed door