středa 13. února 2013

POKUSY HDR - HDR ATTEMPSPrvní příspěvek na novém blogu. Pořád nejsem rozhodnutý o konečné formě a vzhledu, ale čas nečeká a zážitky všedních dnů se jen hrnou. Dnes jenom první pokusy na poli HDR. Nejsem jeho příznivcem, nicméně jsem v něm v poslední době nalezl pravděpodobné východisko pro úpravu fotografií z míst, kam se opět hned tak nepodívám a podmínky pro focení byly velmi nepříznivé. Nicméně stále to, prosím, berte jako pouhý dokument prošlých dní.

First  entry on new blog. I am not still decided about finish form and design, but time is running and experiences of common days come runaway. Today only first attemps  with HDR photos. I am not a fan of HDR, but in past time I probably found the way for finishing of photos  from places  I never more visit and the condition for photo were  unfavorable. Please, it is only document of common days in my life.