neděle 31. března 2013

WATER WORKS STREKOVV rámci světového dne vody byl minulou sobotu den otevřených dveří na Zdymadle Střekov. Možnost navštívit jinak nedostupné prostory využilo velké množství ústečanů. Srdce strojařovo však zaplesalo při prohlídce strojovny jezu v původním vyzbrojením z roku cca 1935-36. Počátek stavby lze datovati do roku 1921, stavby byla potom dokončena v roku 1935 a uvedena do provozu 1936. Střekovskou nádrž potom tvoří jezero zdéli 19,5 kms objemem 16 mil m3. Osazeny jsou tři turbíny Kaplanovy o celkovém výkonu 19,5 MW. Protože však nebyly dokončeny práce na zvýšení pobřežních komunikací je dovoleno pouze vzdutí 141,8 m namísto plánovaných 143 m a výkon výsledný potom 3x5 MW jest.

During World Day for Water  happened last weekend open day on Water Works Strekov. A lot of usti city residents used the possibility to visit interesting places other days inaccessible. Machine engeenering's heart jubilantes mainly by visitin of weir's engine room ( equiped origin from 1935-36). Begin of building Strekov Water Works dated  back to 1921. Finished 1935 and it operates since 1936. The Strekov reservoir has form of an artificial lake  with lenght of 19,5 km and capacity of 16 milions m3. There are three vertikal Kaplan  turbines with  total output 19,5 MW. Because didnt finished the works on increase of inshore road, it is possible to use only 141,8 m water level instead of plannig 143. For this reason the output was cut to 3x5 MW.